NPA-Praktijkaccreditatie

Aan onze huisartsenpraktijk is in juli 2013 de NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. 

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met onze inspanningen voldoen wij aan de creteria voor NHG- Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten.

NHG_Keur_R_CMYK_Blauw_22 jan13

Voor meer informatie zie http://www.praktijkaccreditering.nl 

Contact

Spoednummer 0592-330934
 

Huisartsenpraktijk M. Sonmez

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen
Telefoon:
0592-312561
Fax:
0592-398214
Routebeschrijving >