Praktijkverpleegkundige (POH-S)

Mevr. C. Westers-Verkerk

De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts op verschillende gebieden, o.a. houdt zij (controle)spreekuren voor mensen met chronische aandoeningen.

De praktijkondersteuner neemt taken over van de huisarts. Zij voert die taken zelfstandig uit in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie. De huisarts is eindverantwoordelijke voor de zorg aan de patiënten. In gezamenlijk overleg hebben de huisarts, praktijkondersteuners en doktersassistentes afgesproken wie wanneer welke zorg biedt.

De Praktijkondersteuner doet werkzaamheden zoals:

De controles en begeleiding van patiënten met diabetes, hoge bloeddruk, astma/ COPD zowel tijdens het spreekuur en als in de thuissituatie.

Het opsporen en begeleiden van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Het coördineren van medische zorg bij ouderen in de thuissituatie.

Bezoeken van patiënten thuis, bijv. na ontslag uit het ziekenhuis of het overlijden van een gezinslid.

Bezoek van patiënten met chronische ziektebeelden.

 

 

Contact

Spoednummer 0592-330934
 

Huisartsenpraktijk M. Sonmez

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen
Telefoon:
0592-312561
Fax:
0592-398214
Routebeschrijving >